Nauka zdalna i stacjonarna od 4.05.2021 r.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 

Zgodnie z ogłoszonym przez rząd harmonogramem łagodzenia obostrzeń pandemicznych w miesiącu maju oraz Rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

  1. Od 4.05.2021 r. (wtorek) uczniowie wszystkich klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z obowiązującym podziałem godzin z zachowaniem zmianowości.

Klasy 1a, 3a, 3b, 3c – pierwsza zmiana

Klasy 1b, 2a, 2b, 2c – druga zmiana

 

Zajęcia będą odbywać się w salach na stałe przydzielonych klasom:

1a – sala nr 32 (pierwsza zmiana)

1b – sala nr 32 (druga zmiana)

2a – sala nr 31 (druga zmiana)

2b – sala nr 35 (druga zmiana)

2c – sala nr 41 (druga zmiana)

3a – sala nr 34 (pierwsza zmiana)

3b – sala nr 31 (pierwsza zmiana)

3c – sala nr 35 (pierwsza zmiana)

 

Wejście do szkoły dla uczniów klas 1-3 od strony boiska szkolnego, szatnia w sali nr 44.

 

Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym, nadal obowiązuje między innymi:

- pomiar temperatury przy wejściu do szkoły,

- maseczki w częściach wspólnych szkoły,

- dezynfekcja rąk

- wejście do szkoły z dzieckiem jednego rodzica lub opiekuna,

- zachowanie dystansów (co najmniej 1,5 m),

- wietrzenie sal lekcyjnych i korytarzy,

- zajęcia w miarę możliwości prowadzone na zewnątrz budynku szkoły, w tym zwłaszcza z wych. fiz.

 

  1. Od poniedziałku 17.05.2021 r. planowany jest powrót do szkoły uczniów klas 4-8. Przez pierwsze dwa tygodnie (do 28.05) zajęcia tych klas prowadzone będą w trybie hybrydowym (50% uczniów w szkole, 50% nauka zdalna). Szczegółowy harmonogram nauki hybrydowej podany zostanie do  wiadomości w tygodniu poprzedzającym powrót klas 4-8.
  2. Od 31.05.2021 r. (poniedziałek) planowany jest powrót do nauki stacjonarnej uczniów wszystkich klas.
  3. Egzamin klas ósmych odbędzie się zgodnie z planowanym terminem w dniach 25, 26, 27.05.2021 (wtorek, środa, czwartek). Uczniowie na spotkaniach w szkole zostaną poinformowani o szczegółowych procedurach przeprowadzania egzaminu.
  4. W związku z informacjami krążącymi w mediach oraz głosami rodziców i uczniów (zwłaszcza kl. 4-8) docierającymi do szkoły związanymi z obawami przed powrotem do nauki stacjonarnej, zwłaszcza dotyczącymi oceniania, sprawdzania zeszytów, dużego nasilenia sprawdzianów, kartkówek, klasówek i innych form sprawdzania wiedzy, informuję, że:

- głównym zadaniem szkoły po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej będzie wsparcie, opieka i pomoc w adaptacji po tak długim okresie nauki zdalnej,

- ilość ocen bieżących posiadanych obecnie przez uczniów nie wskazuje na potrzebę szczególnego nasilenia form sprawdzania ich wiedzy i umiejętności.

Przedstawiony wyżej harmonogram stopniowego powrotu uczniów do nauki stacjonarnej może ulegać zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

 

Dyrekcja szkoły

 


01-05-2021