Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

 

Szanowni Rodzice, Uczniowie klas ósmych

 

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych przesyłam harmonogram rekrutacji. Uczniowie otrzymają indywidualne hasła do systemu oraz szczegółową informację o sposobie wyboru szkół.

 

HARMONOGRAM

  od 17.05.2021 do 21.06.2021 (godz. 15:00)

Wybór szkół i oddziałów oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru (zgodnie z ustaloną listą preferencji)

  do 14. 07.2021

Dostarczenie do szkoły ponadpodstawowej kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia
o wynikach z egzaminu ósmoklasisty

  22.07.2021

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  od 23.07.2021 do 30.07.2021

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci dostarczenia oryginału świadectwa
i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone już wcześniej

  02.08.2021

Publikacja list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

 


02-05-2021