Nagrody Rady Rodziców na zakończenie roku szkolnego.

 

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród:

-dla klasy z najwyższą średnią w kategorii kl.4-5
Klasa 4b,

-dla klasy z najwyższą średnią w kategorii kl.6-8
Klasa 6b,

-dla uczniów z najwyższymi średnimi ocenami:
Oskar Gorczowski kl.7c
Smoleń Anita kl. 7a
Antkiewicz Kacper kl 6b

Gratulujemy!


14-07-2021