Małopolski projekt nauki jazdy na nartach ,,Jeżdżę z głową"

 

Dwójka „Jeździ z głową”

 

W dniu 22.01.2019 r. 40 uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej rozpoczęło realizację programu „Jeżdżę z głową”. W ramach programu uczniowie biorą udział z zajęciach nauki jazdy na nartach realizowanych na stacji narciarskiej Limanowa Ski.

Program realizowany jest już po raz siódmy i cieszy się nadal dużym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców. W ramach projektu odbędzie się osiem wyjazdów na stok po 2 godziny zajęć. Celem programu jest nabycie przez uczniów podstawowych umiejętności jazdy na nartach, poznanie zasad bezpiecznego zachowania na stoku, wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów.

Koszty realizacji projektu finansowane są przez budżet Województwa Małopolskiego, budżet Miasta Limanowa i wpłatę rodziców. W ramach kosztów programu uczniowie mają zapewnione:

  • przewóz autokarem na stację narciarską pod opieką nauczycieli szkoły,

  • wypożyczenie sprzętu narciarskiego (narty, buty, kaski)

  • 16 godzin zajęć na stoku prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach,

  • posiłek na zakończenie każdych zajęć.

Zakończenie zajęć planowane jest w dniu 15.02.2019 r. Uczniowie otrzymają wtedy pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział w programie.

 


28-01-2019