Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym

 

Magdalena Florek – uczennica klasy 7b została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ”Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii” pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Wraz z nauczycielką historii – p. Katarzyną Florek uczestniczyła

w uroczystej gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu.
Po wystąpieniach gości miał miejsce montaż słowno – muzyczny, przygotowany przez chór złożony z uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Kingi w Ujanowicach, przybliżał on postać ks. Bernardyna Dziedziaka, występ został nagrodzony ogromnymi brawami.W bieżącym roku szkolnym do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii wpłynęły zgłoszenia ze 105 szkół w tym 20 spoza granic kraju: z Czeskiej Republiki, Słowacji, Francji, Irlandii, Kazachstanu, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Uzbekistanu.Nadesłano 558 prac w tym 102 ze środowisk polonijnych. We wszystkich kategoriach wyłoniono 80 laureatów i 121 finalistów.Prezentacje multimedialne przygotowało 162 uczniów, ks. Bernardynowi Dziedziakowi było poświęconych 69 prezentacji, natomiast gen. bryg. Andrzejowi Galicy 93 prezentacje multimedialne.Prace modelarskie nadesłało 108 uczniów, a prac plastycznych wpłynęło 290. Prace modelarskie i plastyczne miały na celu upamiętnienie postaci gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.Tym razem uczniowie musieli się zmierzyć z bardzo wymagającą literaturą konkursową, a w przypadku ks. Bernardyna Dziedziaka jeszcze do końca nie opracowaną.
Magdalena Florek była jedną z sześciorga uczniów reprezentujących naszą szkołę w konkursie. Prace o tematyce historycznej przygotowali również:Milena Sukiennik - uczennica klasy 8c przygotowywana przez p. Beatę Kaczmarczyk oraz Barbara Górka, Martyna Sukiennik, Marcin Bulanda i Piotr Kądziołka - uczniowie klasy
7b przygotowywani przez p. Katarzynę Florek

 

 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych prac a Magdzie nagrody! Życzymy dalszych sukcesów!
 
Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym
 
Magdalena Florek – uczennica klasy 7b została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ”Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii” pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Wraz z nauczycielką historii – p. Katarzyną Florek uczestniczyła
w uroczystej gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu.
Po wystąpieniach gości miał miejsce montaż słowno – muzyczny, przygotowany przez chór złożony z uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Kingi w Ujanowicach, przybliżał on postać ks. Bernardyna Dziedziaka, występ został nagrodzony ogromnymi brawami.W bieżącym roku szkolnym do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii wpłynęły zgłoszenia ze 105 szkół w tym 20 spoza granic kraju: z Czeskiej Republiki, Słowacji, Francji, Irlandii, Kazachstanu, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Uzbekistanu.Nadesłano 558 prac w tym 102 ze środowisk polonijnych. We wszystkich kategoriach wyłoniono 80 laureatów i 121 finalistów.Prezentacje multimedialne przygotowało 162 uczniów, ks. Bernardynowi Dziedziakowi było poświęconych 69 prezentacji, natomiast gen. bryg. Andrzejowi Galicy 93 prezentacje multimedialne.Prace modelarskie nadesłało 108 uczniów, a prac plastycznych wpłynęło 290. Prace modelarskie i plastyczne miały na celu upamiętnienie postaci gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.Tym razem uczniowie musieli się zmierzyć z bardzo wymagającą literaturą konkursową, a w przypadku ks. Bernardyna Dziedziaka jeszcze do końca nie opracowaną.
Magdalena Florek była jedną z sześciorga uczniów reprezentujących naszą szkołę w konkursie. Prace o tematyce historycznej przygotowali również:Milena Sukiennik - uczennica klasy 8c przygotowywana przez p. Beatę Kaczmarczyk oraz Barbara Górka, Martyna Sukiennik, Marcin Bulanda i Piotr Kądziołka - uczniowie klasy
7b przygotowywani przez p. Katarzynę Florek
Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych prac a Magdzie nagrody! Życzymy dalszych sukcesów!
 
 

10-06-2019