Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klas trzecich gim oraz ósmych sp

 

18 czerwca 2019 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz ósmych szkoły podstawowej ukończyli naukę w naszej szkole. Uroczystość zakończenia roku szkolnego przez dwie klasy trzecie gimnazjum oraz trzy ósme rozpoczęła się o godzinie 16.00. Dyrekcja Szkoły, zaproszeni Goście (Radny Rady Miasta Limanowa – Piotr Musiał, Przewodnicząca Rady Rodziców – Marta Franczak) złożyli uczniom życzenia oraz wręczyli świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzicom – listy gratulacyjne. Dyrekcja podziękowała również rodzicom wszystkich pięciu klas za ich wyróżniającą się pracę w Radzie Rodziców i pomoc ofiarowaną szkole. Uczniowie otrzymali nagrody specjalne za osiągnięcia sportowe, działalność w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Kole Wolontariatu oraz życzenia i drobne upominki od młodszych kolegów. Gimnazjaliści i ósmoklasiści podziękowali Dyrekcji Szkoły, swoim Nauczycielom i Wychowawcom oraz Pracownikom Szkoły. Uroczystość zwieńczył występ taneczny w wykonaniu kończących naukę w szkole uczniów. Wywołał on aplauz publiczności. Gratulujemy i życzymy sukcesów w szkołach ponadgimnazjalnych!

 


19-06-2019