EKO- Młodzi Badacze

 

Klasa 4b wzięła udział w warsztatach ekologicznych pt. „ EKO - Młodzi Badacze na Sądecczyźnie”. Projekt ten współfinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Główne cele projektu to m.in. kształtowanie zachowań prośrodowiskowych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zasobów wodnych i ich racjonalnego wykorzystania.

Zajęcia terenowe odbyły się 12 września, na których to uczniowie pod bacznym okiem wychowawcy klasy p. A. Sarapaty oraz p. M. Oleksy-Piórkowskiej poznawali  koryto rzeczne, oznaczali ph gleby i oceniali jakość wody za pomocą przyrządów pomiarowych z walizki EKO badacza.

Fotorelacja:


18-09-2019