Zabawy muzyczne na świetlicy

 

7 października w świetlicy dzieciaki spędzały czas na zabawach muzycznych z pokazywaniem.

Zabawy ruchowe ,,z pokazywaniem" to zabawy ze śpiewem, z elementem ruchowym. Mają one na celu: 
  -śpiewanie z pokazywaniem, pozwalające na kształtowanie schematu ciała, 
 -orientacja w schemacie własnego ciała- wskazywanie lewej i prawej strony ciała; 
 -naśladowanie ruchów drugiej osoby; 
 -wykonywanie ruchów zgodnych z poleceniem nauczyciela lub treścią zabawy; 
 -skupianie wzroku na osobie prowadzącej; 
 -przełamanie nieśmiałości dziecka w kontaktach z rówieśnikami; 
 -nawiązywanie kontaktu z prowadzącą osobą i kolegami; 
 -nabranie pewności dziecka uczestniczeniu w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
   proponowanych  przez nauczyciela; 
 -doskonalenie umiejętności spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej. 

Podczas zabawy „Gąsienice Basi „dzieci ćwiczyły motorykę dużą, jak również utwalały nazwy części ciała.

 08-10-2019