Konkurs plastyczny: ,,Jan Paweł II przyjaciel dzieci"

 

 Cel konkursu: 

 • Utrwalenie wspomnień związanych z osobą św. Jana Pawła II. 

 • Kształtowanie postawy wdzięczności za dar życia i świętości Papieża Polaka.

 •  Integracja rodziców i dzieci wokół wartości wychowawczych zawartych w papieskim nauczaniu. 

 • Rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i ekspresji twórczej dzieci.                        

                        Znalezione obrazy dla zapytania: jan paweł ii i dzieci

Regulamin konkursu: 

 1. Jest to konkurs rodzinny -  adresowany do przedszkolaków i uczniów klas młodszych SP nr 2 w Limanowej, która jest organizatorem konkursu.

 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej Świętego Jana Pawła II z dziećmi.  

 3. Format: kartki z bloku A4

 4. Technika wykonania pracy dowolna (farba plakatowa, kolaż, wycinanka, wyklejanka). Nie przewiduje się prac przestrzennych oraz używania materiałów sypkich.

 5. Termin składania prac u wychowawców lub u pani  Anny Więcek mija 

16 października 2019 (środa)!

 1. Na odwrotnej stronie pracy należy umieścić dane autora pracy: imię i nazwisko, wiek dziecka lub klasę. 

 2. Komisja konkursowa oceni prace i przydzieli miejsca 1,2 i 3 oraz wyróżnienie w  kategorii dzieci młodsze: oddział przedszkolny i klasy I  oraz 

 dzieci starsze: klasy II- III SP 2.

 

08-10-2019