Zebranie z rodzicami

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej informuje, że śródroczne zebranie z rodzicami odbędzie się 26.11.2019 r. (wtorek) według następującego porządku:

16:00 klasy 1-3 szkoły podstawowej

17:00 - klasy 4-8 szkoły podstawowej

 


18-11-2019