"Dobro ma moc"

 
 
 
Uczniowie przygotowali prace plastyczne zachęcające do wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach z życia w społeczności szkolnej, w rodzinie i w otoczeniu. Prace były związane z promowaniem sposobów dbania o relacje z innymi, właściwą komunikacją potrzeb i promowaniem wartości tj. dobroć, szacunek do drugiego człowieka, szczerość, uczciwość, miłość i przyjaźń celem przeciwdziałania przemocy. Uczniowie wykorzystali różne techniki.
Prace zostały przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i czekają na ocenę Komisji Konkursowej.


29-11-2019