X jubileuszowa edycja Powiatowego Konkursu „BEZPIECZNY INTERNET”.

 

W dobie szybko rozwijającej się technologii komunikacyjno – informacyjnej priorytetowym działaniem społecznym stało się uświadomienie dzieci i młodzieży o licznych niebezpieczeństwach czyhających na nich za szklanym monitorem komputera. Ogromny odsetek młodych ludzi przyznaje, że nie potrafi rozstać się z telefonem komórkowym, dlatego tym bardziej na nas wszystkich ciąży obowiązek profilaktyki ryzykownych zachowań w sieci.

 

W dn. 23.01.2020r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej odbyła się
X jubileuszowa edycja Powiatowego Konkursu „BEZPIECZNY INTERNET”.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Starosta Powiatu Limanowskiego – p. Mieczysław Uryga

Burmistrz Miasta Limanowa – p. Władysław Bieda

Patronat merytoryczny - Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

 

 Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej z terenu Powiatu Limanowskiego, a jego celem było propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania
z Internetu, profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży związanych
z korzystaniem z Internetu, motywowanie społeczności szkolnych do angażowania się
w inicjatywy społeczne propagujące bezpieczeństwo w sieci, a także  uświadomienie potrzeby współpracy pomiędzy społecznością szkolną a Policją . Dzięki takim konkursom uzmysławia się dzieciom zagrożenia jakie przynosi  nierozważne publikowanie prywatnych treści w sieci. 

 

W konkursie tym wzięło udział 27 uczniów z 14 szkół Powiatu Limanowskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

przewodnicząca - p. Izabella Sułkowska – Pieczonka - zastępca dyrektora SP nr 2

Członkowie: p. Magdalena Romankiewicz – nauczyciel języka polskiego

p. Daniel Smoter - nauczyciel informatyki

p. Dariusz Ciba – sierżant sztabowy Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Limanowej

 

W trakcie trwania konkursu dla nauczycieli – opiekunów odbyło się szkolenie na temat cyberprzemocy, które poprowadziła p. Magdalena Zwolińska – Pawlik będąca pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Limanowej.


 

W podsumowaniu konkursu udział wzięli Starosta Powiatu Limanowskiego –
p. Mieczysław Uryga, przedstawiciel Urzędu Miasta – p. Halina Waktor – kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – sierżant sztabowy p. Dariusz Ciba oraz dyrektor szkoły – p. Wiesław Stanik.

 Oto zwycięzcy:

I miejsce – Kamil Michalik - Szkoła Podstawowa w Pisarzowej

 

II miejsce – Sebastian Ćwik - Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej
II miejsce – Adrian Malawski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej

III miejsce – Hubert Guzik - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej

III miejsce – Wiktor Tokarczyk – Szkoła Podstawowa w Jadamwoli
III miejsce – Wiktor Kuzar - Szkoła Podstawowa w Przyszowej

Gratulujemy obszernej wiedzy i życzymy kolejnych sukcesów.

Konkurs ten odbył się dzięki hojności sponsorów:

Starostwo Powiatu Limanowskiego

Urząd Miasta Limanowa

Volvox

Emiter Sp. J.

Dr Web

Tymbark MWS Sp. Zo.o .Sp .K

F.G.P.H.U. Jackówka

F.H.U. DW GSM Dawid Wójs

Wolimex

F.H.U. Multispan

F.H.U. M-Ogrody

 

Organizatorami konkursu byli:

p. Izabella Sułkowska – Pieczonka

p. Magdalena Romankiewicz

p. Daniel Smoter

p. Marta Kempny

 

Dziękujemy uczniom z klasy 8b za pomoc w organizacji konkursu.

 


24-01-2020