,,Bieg po zdrowie"

 
	
 
Bieg po zdrowie to program realizowany od kilku lat w naszej szkole we współpracy z Państwową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Limanowej. Koordynatorem programu jest psycholog E. Orzeł-Pociecha.
To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i dlatego  na stałe wpisana jest w działania edukacyjno-wychowawcze w naszej szkole.
Główne cele programu „Bieg po zdrowie”:
    • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
    • kształtowanie zachowań asertywnych,
   • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” będą realizowane za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowane są do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności.
E. Orzeł-Pociecha.

 


20-02-2020