Ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową

 

   

   Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest to umiejętność łączenia tego, co oczy widzą z tym, co dłonie wykonują. Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa jest niezbędna do wykonywania wielu czynności takich jak: pisanie, rysowanie, manipulowanie, ćwiczenia gimnastyczne. U dzieci w wieku przedszkolnym zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa objawia się małą precyzją ruchów i trudnościami w czasie wykonywania prostych zadań.

   Dzieci z zaburzoną lub słabo rozwiniętą koordynacją wzrokowo-ruchową mają trudności w zakresie:

 • ubierania się,
 • prawidłowego chwytania i rzucania piłki,
 • utrzymywania równowagi przy staniu na jednej nodze, skakania,
 • posługiwania się podstawowymi narzędziami i przedmiotami codziennego użytku,
 • wykonywania prac plastycznych takich jak: rysowanie, wycinanie, wydzieranie, naklejanie,
 • nauki pisania (utrzymywanie się w liniaturze zeszytu, silny nacisk ołówka lub długopisu),
 • zabaw manipulacyjnych.
 1. Ćwiczenia w marszu:
  • marsz na palcach;
  • marsz chodem bociana;
  • marsz wokół sali z ćwiczeniem w reagowaniu na sygnał słowny: stój, naprzód;
 2. Ćwiczenia w biegu:
  • bieg z podskokami,
  • przylot i odlot bocianów - bieg w określonym kierunku, poruszając się falistym ruchem z rozkrzyżowanymi ramionami;
 3. Ćwiczenia na równoważni [ławeczce]:
  • chodzenie wolno do przodu;
  • posuwanie się do tyłu;
  • posuwanie się bokiem;
  • obracanie się na ławeczce;
 4. Zabawy skoczne:
  • Wróbelki;
  • Piłka skacze;
  • Szczur- zabawa z linką;
  • Skok królika;
 5. Zabawy z woreczkami:
  • rzucanie i chwyt woreczka obiema rękami;
  • rzucanie i chwyt woreczka jedną ręką;
  • rzucanie i chwytanie woreczka w ruchu itd.
 6. Kreślenie dużych płynnych linii:
  • chorągiewką w powietrzu;
  • patykiem na piasku;
  • kolorową kredą na tablicy;
  • kredkami na dużych arkuszach.
 7. Obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach np. koło, kwadrat, romb, trójkąt;
 8. Rysowanie szlaczków na kratkowanym papierze.
 9. Rysowanie po konturach.
 10. Malowanie palcami.
 11. Łączenie kolorową kredką wyznaczonych punktów.
 12. Zagadki rysunkowe.
 13. Labirynty.
 14. Wycinanki różnego typu.
 15. Kopiowanie obrazków przez kalkę techniczną.
 16. Lepienie z plasteliny.
 17. Gry zręcznościowe.

Literatura:

 

 1. Czajkowska I., Herda K.: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa 1996 WSiP.