Rekrutacja do klasy I sp dla dzieci spoza obwodu szkoły oraz do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej oraz do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

W dniach od 18.02.2019 r. (poniedziałek) do 28.02.2019 r. (czwartek) prowadzony będzie nabór wniosków do rekrutacji do kl. I szkoły podstawowej dla dzieci spoza obwodu szkoły i do oddziału przedszkolnego.

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej  mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 - 28 luty  2019 r.

 

20 maj -6 czerwiec 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. )

1 - 24 marzec 2019 r.

7 – 23 czerwiec 2019r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

25 marzec 2019 r.

24 czerwiec 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia.

26 -27 marzec 2019 r.

25- 26  czerwiec 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc.

28 marzec 2019 r.

 

27 czerwiec 2019 r.

 

 

Wnioski oraz oświadczenie należy pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej lub klikając w poniższy link:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – pobierz

Oświadczenie pobierz


 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

 Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 - 28 luty  2019 r.

 

6 -15 maj 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

1 - 19 marzec 2019 r.

16 – 31 maj 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marzec 2019 r.

3 czerwiec 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia

21 -22 marzec 2019 r.

 

4- 5  czerwiec 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc

25 marzec 2019 r.

 

6 czerwiec 2019 r.

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz oświadczenia można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej lub klikając w poniższy link:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego pobierz

Oświadczenia pobierz

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Limanowa zgodnie z art. 131 ust. 7  ustawy – Prawo oświatowe, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej  na terenie Miasta w postepowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla  dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa, Miasto Limanowa  nadal będzie dysponować  wolnymi miejscami w publicznych przedszkolach lub oddziałach  przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej. 
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Limanowa postępowanie uzupełniające przeprowadza się  na takich samych zasadach jak postępowanie rekrutacyjne.