Zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej informuje,
że w dniach od 4.02.2019r. do 15.02.2019r., w godz. od 7:30 do 15:30 w sekretariacie szkoły będą przyjmowane zgłoszenia dzieci urodzonych w 2012 roku i zamieszkałych na terenie obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z art. 36.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może również rozpocząć dziecko sześcioletnie pod warunkiem, że:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

  • lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Prosimy rodziców o dopełnienie obowiązku zapisu dzieci w wyżej podanym terminie.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będą mogły być przyjęte do klasy pierwszej
w procesie rekrutacji, która rozpocznie się od 18.02.2019r.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej:

Ulice: Błękitna, Biskupa Piotra Bednarczyka, Ceglarska, Ciasna, Darniowa, Dębowa, Doktora Józefa Bugaja, Fabryczna, Franciszka Bujaka, Jana Cepielika, Janusza Kusocińskiego, Józefa Beka, Józefa Piłsudskiego (numery  parzyste od nr 18 do końca ulicy, numery nieparzyste od nr 53 do końca ulicy), Graniczna, Kamienna (od nr 1 do nr 11), Krakowska, Kwiatowa, Leopolda Węgrzynowicza, Lisia, Lipowa, Metalowców, Mieczysława Myconia, Miła, Pod Górą, Rzeczna, Słoneczna (lewa strona numery nieparzyste od nr 1 do końca ulicy), Skrudlak, Stanisława Małachowskiego, Stroma, Sucha, Tarnowska (numery parzyste od nr 2 do nr 18, numery nieparzyste od nr 1 do nr 15),Walentego Gawrona, Wierzbowa, Widok, Willowa, Wincentego Witosa, Władysława Łokietka, Władysława Orkana, Wójtowicza, Zadziele, Zacisze, Zdzisława Mączyńskiego, Żuławskiego.

Zgłoszenie dziecka do klasy I Pobierz