Ważne informacje

Prośba Rady Rodziców:

 



Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 zwraca się do Państwa z prośba o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 50zł od rodziny  na cały rok szkolny 2020/2021, to zaledwie 5zł miesięcznie.
Obecnie  wszyscy jesteśmy dotknięci pandemią COVID19. W tej sytuacji Nasze dzieci jak i my sami nie możemy w pełni uczestniczyć w życiu naszej szkoły, dlatego możemy w inny sposób wspomóc nasz szkolny budżet. Każda wpłacona przez państwa złotówka w pełni zostanie wykorzystana dla dobra naszych dzieci.
Z uwagi na restrykcje sanitarne i rozporządzenia Ministerstwa wszystkie kwoty bezpiecznie można przelać przez mobilna bankowość na nr konta Rady Rodziców :
39 1020 3453 0000 8302 0201 9172 z dopiskiem
darowizna na rzecz rady rodziców imię i nazwisko ucznia oraz klasa
Z zebranych funduszy rada rodziców chciałaby zrealizować projekt dla wszystkich dzieci w postaci plansz edukacyjnych ściennych i podłogowych. Również planujemy pozyskiwać środki na indywidualne szafki do szatni dla dzieci.

Z poważaniem
Rada Rodziców