Odłatność za żywiennie

Informacja dla rodziców

dotycząca odpłatności za żywienie

 

Odpłatność za żywienie na stołówce szkolnej należy uiszczać przelewem na konto

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej

ul. Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa, nr konta Banku Spółdzielczego Limanowa:

64 8804 0000 0000 0020 1201 0004.

 

Wpłaty należy dokonywać w terminie od 1 do 15 dnia miesiaca.

 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę.

Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.

                    

    Wysokość opłaty za obiady zostanie przekazana każdemu dziecku indywidualnie.

 

 

 

 

Informacje dotyczące nieobecności dziecka w szkole należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8:00 dnia w którym uczeń jest nieobecny, osobiście do Pani Marii Garbacz intendenta Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej, poprzez e mail: obiady.sp2@op.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu stołówki szkolnej 18 3371788 wew. 26.

Tylko właściwe zgłoszenie nieobecności dziecka uprawnia do odpisu w kolejnym miesiącu.