Skład samorządu

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, rok szkolny 2019/2020


Przewodniczący: 


Zastępcy przewodniczącego: 


Koordynatorzy imprez szkolnych: 


Sekretarze: 

 

Opiekunowie: p. Małgorzata Cedzidło, p. Barbara Strug