Skład samorządu

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, rok szkolny 2018/2019


Przewodniczący: Piotr Bednarczyk


Zastępcy przewodniczącego: Joanna Różalska, Grzegorz Witek


Koordynatorzy imprez szkolnych: Łukasz Matras, Kamil Ryś-Baca


Sekretarze: Milena Sukiennik, Justyna Banaś