Wolontariat

Wolontariat to dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych. 
Wolontariusze kierują się wrażliwością i troską o człowieka, niosą bezinteresowną pomoc, służąc potrzebującym.
 
Kilka cech charakteryzujących wolontariusza: 
- dużo optymizmu i chęci do działania,
- motywacja do niesienia pomocy innym,
- umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
- odwaga i brak barier psychicznych,
- odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 
Wolontariat stwarza szansę:
- wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
- rozwijania zainteresowań,
- zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
- zawarcia przyjaźni,
- wywierania wpływu na zmiany społeczne,
- zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej
 
Źródło: Wolontariat w szkole. Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza [Dok.elektr.] (2006) 
http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/Wolontariat%20w%20szkole_internet.pdf

Kodeks etyczny wolontariusza