Zajęcia pozalekcyjne

Przedmiot klasa    dzień tygodnia                godzina / sala nauczyciel prowadzący