2010/2011

22.02.2010 r. - Pasowanie na czytelnika klasy Ib

 

22 lutego 2010 roku w Bibliotece Szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie klasy Ib na czytelnika biblioteki szkolnej. Klasa Ib liczy 20 uczniów, wychowawczynią klasy jest pani mgr Ewa bochniarz. Biblioteka skomputeryzowała swoje zbiory i prowadzi elektroniczny proces wypożyczeń tak więc zamiast kart czytelnika każdy z uczniów otrzymał swoje konto w bazie danych biblioteki. Po uroczystej przysiędze, nowi czytelnicy wypożyczyli pierwszą książkę. Oprócz książek, każdy uczeń otrzymał piękną zakładkę do książki oraz proporczyk czytelnika biblioteki szkolnej.