Dyrekcja

mgr Wiesław Stanik - dyrektor szkoły

 

mgr Izabella Sułkowska-Pieczonka - wicedyrektor szkoły