Grono Pedagogiczne

Dyrekcja mgr Wiesław Stanik
mgr Izabella
Sułkowska - Pieczonka
dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły
Pedagog szkolny

mgr Marta Kempny

Psycholog mgr Elżbieta
Orzeł - Pociecha
Logopeda mgr Lucyna Witkowska
Biblioteka mgr Beata Burnus
mgr Bernadeta Wrona
Wychowawca świetlicy

mgr Kinga Sułkowska

mgr Magdalena Oleksy-Piórkowka

mgr Marta Kempny

mgr Urszula Siciarz

Oddziały przedszkolne


mgr Bernadetta Czachurska

mgr Barbara Twaróg

Kształcenie zintegrowane

mgr Urszula Juszkiewicz
mgr Ewa Kęska
mgr Ewa Król
mgr Bernadetta Świerczek
mgr Joanna Tokarczyk
mgr Ewa Bochniarz

mgr Anna Kaleta

mgr Magdalena Kordeczka

Nauczyciel wspomagający

mgr Magdalena
Oleksy-Piórkowska

mgr Barbara Twaróg

Nauczanie indywidualne mgr Lucyna Witkowska
Język polski

mgr Renata Hasior
mgr Katarzyna Florek
mgr Monika Gąsiorek
mgr Izabella
Sułkowska - Pieczonka

mgr Magdalena Romankiewicz

Język angielski

mgr Justyna Klimek
mgr Joanna Krasek-Mitana
mgr Edyta Rapacz

mgr Anna Szewczyk

     
Język niemiecki

mgr Anna Szewczyk

mgr Beata Wiktor

Matematyka


mgr Anna Czech
mgr Agnieszka Witek

mgr Anna Rosiek

Historia mgr Beata Kaczmarczyk
mgr Katarzyna Florek
Przyroda mgr Anna Sarapata
mgr Małgorzata Cedzidło
Biologia mgr Małgorzata Cedzidło
Geografia mgr Małgorzata Cedzidło
mgr Wiesław Stanik
Chemia mgr Anna Sarapata
Fizyka

mgr Anna Sarapata

Informatyka

mgr Daniel Smoter

Plastyka

mgr Joanna Tokarczyk
mgr Beata Mamak

mgr Magdalena Kordeczka

Muzyka mgr Beata Mamak
Wiedza o społeczeństwie mgr Katarzyna Florek
Technika mgr Daniel Smoter
Wychowanie fizyczne

mgr Barbara Strug
mgr Urszula Siciarz
mgr Wiesław Lachor
mgr Paweł Kasiński

mgr Ewa Bochniarz

Gimnastyka korekcyjna mgr Katarzyna Kot
Religia

ks. Mariusz Żaba

ks. Stanisław Trela

mgr Jadwiga Duchnik