Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Data

Dzień

Rodzaj uroczystości

2.09.2019r.

poniedziałek

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych

14.10. 2019r.

poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych)

1.11.2019r.

piątek

Wszystkich Świętych (dzień wolny od pracy)

11.11.2019r.

poniedziałek

Święto Odzyskania Niepodległości

(dzień wolny od pracy)

23.12.2019r –

31.12.2019r.

poniedziałek

wtorek

zimowa przerwa świąteczna

 

1.01.2020r.

środa

Nowy Rok (dzień wolny od pracy)

2.01.2020r.

czwartek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3.01.2020r.

piątek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6.01.2020r.

poniedziałek

Święto Trzech Króli (dzień wolny od pracy)

24.01.2020r.

piątek

zakończenie I okresu nauki

27.01.2020r. -

9.02.2020r.

poniedziałek

niedziela

ferie zimowe

9.04.2020r.

14. 04.2020r.

czwartek

wtorek

wiosenna przerwa świąteczna (powrót 15.04.2020r. -

środa)

21.04.2020r.

wtorek

egzamin ósmoklasisty (język polski)

22.04.2020r.

środa

egzamin ósmoklasisty (matematyka)

23.04.2020r.

czwartek

egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)

23.04.2020r.

czwartek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny)

1.05.2020r.

piątek

Święto Pracy (dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)

3.05.2020r.

niedziela

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 – Maja

11.06.2020r.

czwartek

Boże Ciało (dzień wolny od pracy)

12.06.2020r.

piątek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26.06.2020r.

piątek

zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06.2020r.-

31.08.2020r.

sobota

poniedziałek

ferie letnie