Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

 

Data

Dzień

Rodzaj uroczystości

3.09.2018r.

poniedziałek

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych

1.11.2018r.

czwartek

Wszystkich Świętych (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

2.11.2018r.

piątek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.12.2018r –

31.12.2018r.

sobota

poniedziałek

zimowa przerwa świąteczna

1.01.2019r.

wtorek

Nowy Rok (powrót 2.01.2019r.)

11.01.2019r.

piątek

zakończenie I okresu nauki

14.01.2019r. -

25.01.2019r.

poniedziałek

piątek

ferie zimowe

10.04.2019r.

środa

część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego

11.04.2019r.

czwartek

część matematyczno – przyrodnicza

egzaminu gimnazjalnego

12.04.2019r.

piątek

część językowa egzaminu gimnazjalnego

12.04.2019r.

piątek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.04.2019r.

poniedziałek

egzamin ósmoklasisty (język polski)

16.04.2019r.

wtorek

egzamin ósmoklasisty (matematyka)

17.04.2019r.

środa

egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytni)

17.04.2019r.

środa

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.04.2019r.-

23.04.2019r.

czwartek

wtorek

wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2019r.

środa

Święto Pracy

2.05. 2019r.

czwartek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3.05.2019r.

piątek

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 – Maja

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

20.06.2019r.

czwartek

Boże Ciało

21.06.2019r.

piątek

zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2019r.-

31.08.2019r.

sobota

sobota

ferie letnie