Pracownicy szkoły

Sekretariat Agnieszka Piwowarczyk - sekretarz szkoły
Pielęgniarka szkolna Celina Sikoń
Woźny Janusz Zając
Konserwator Janusz Zając
Strażnik szkolny Mieczysław Sułkowski
Asystent romski Sabina Wieczorek
Kuchnia

Bronisława Bełżek
Maria Garbacz
Monika Zając

Celina Nawaleniec

Osoby sprzątające Zofia Król
Anna Palacz
Bożena Sułkowska
Natalia Nawalaniec