Stołówka szkolna

Regulamin stołówki -  Pobierz

Karta zgłoszenia na obiady - Pobierz

Rezygnacja z obiadów - Pobierz

Nowy adres e-mail stołówki szkolnej (zapisy, zgłaszanie nieobecności, uzyskanie informacji) obiady.sp2@op.pl

Zobacz jadłospis stołówki