8.09.2009 - 8.12.2009 r. "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - zajęcia pozalekcyjne (unijne) kl. 2c szkoły podstawowej

 

Zajęcia były prowadzone przez panią mgr Ewę Kęska, dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki. Realizowany był Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - zakładający, że każde dziecko jest zdolne. Beneficjentem tego Projektu jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dzięki realizacji Projektu pozyskaliśmy pomoce i środki dydaktyczne do pracy z dziećmi.
Zajęcia kończyły się pokazem na forum publicznym z zaproszonymi gośćmi: dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie. Dzieci przedstawiły Jasełka oraz zwyczaje i tradycje Świąt Bożego narodzenia. Pokaz zakończyły oryginalne życzenia świąteczne z wykorzystaniem kukiełek z teatrzyku. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste przekazanie środków dydaktycznych pani mgr Urszuli Juszkiewicz, która będzie realizowała II etap Projektu z uczniami kl. 1a szkoły podstawowej.


19-11-2015